Vad är NLP?

NLP står för neurolingvistisk programmering, och är en form av psykoterapi, psykologi och en modell för kommunikation som tar fasta på hur man kommunicerar med patienten, snarare än vilken metod som används. De huvudsakliga skaparna av NLP är Richard Bandler och lingvisten John Grinder, som myntade uttrycket på 70-talet i Kalifornien i USA. De hade observerat en rad framgångsrika psykoterapeuter, och gjort en modell av deras tillvägagångssätt. De menar att det finns ett samband mellan hjärnans neurologiska processer, vårt språk och våra beteendemönster som vi lärt oss genom erfarenhet, och att dessa kan förändras medvetet för att hjälpa en person att lyckas med specifika mål i livet, som att sluta röka. Anhängarna till metoden menar också att man under en enda session kan bota bland annat fobier, depression, psykosomatiska sjukdomar, allergier och till och med vanliga förkylningar.

Vissa anser att NLP är en fortsättning på den rörelse som tog fart under 60-talet och som kallades Human Potential Movement. Denna rörelse utgick ifrån tanken att alla människor har en gömd potential, som kan låsas upp med rätt verktyg.

Även om NLP ursprungligen var ett sätt att skapa modeller av olika terapimetoder, kom termen att förknippas med själva metoderna, och i Sverige idag används dessa metoder inte främst inom terapin utan inom coachning, försäljning, ledarskap och andra områden på arbetsmarknaden och inom personlig utveckling. De används på olika utbildningar inom bland annat kommunikation och ledarskap.Vad är NLP 2

NLP kan sägas ha lidit av att dess skapare på 90-talet förlorade en process som gällde att få ensamrätt till NLP som varumärke. Detta innebär att man inte behöver några kvalifikationer eller något speciellt tillstånd för att utbilda och utfärda certifieringar i NLP, som kan definieras mycket olika på olika utbildningar.

Vetenskapliga undersökningar av metoden har dessutom visat att den innehåller en mängd faktafel, och att de resultat som anhängarna hävdar kan uppnås, faktiskt inte gör det. Den samlade uppfattningen är att det är en pseudovetenskap som till stor del är misskrediterad. Trots det var det inte länge sedan världens första doktorsexamen utfärdades i NLP, från University of Surrey i Storbritannien, där också forskning bedrivs inom området. Kanske måste man uppleva NLP själv för att avgöra om man tror att det ger resultat eller ej.

elastik