Utbildning inom NLP

NLP är ursprungligen ett sätt att modellera olika metoder för kommunikation och psykoterapi. Idag syftar man mest på själva metoderna, snarare än modellen, när man använder termen NLP, som står för neurolingvistisk programmering. Det är vanligt som vidareutbildning för anställda i företag, då det ses som ett sätt att utvecklas personligen och bli en bättre säljare, coach eller ledare.

Det finns en uppsjö olika certifieringar och utbildningar inom NLP. Detta beror till stor del på att skaparna av modellen, Richard Bandler och John Grinder, stred mot varandra i domstol under lång tid över rättigheterna till namnet NLP och allt associerat till det, vilket slutade med att ingen äger de immateriella rättigheterna till namnet NLP. Detta innebär att det inte finns någon central organisation som kontrollerar utbildning och certifiering av NLP-utövare och -instruktörer, utan en mängd olika associationer och certifierare. Olika utövare har dessutom olika uppfattning om vad som är och inte är NLP, och författare och coacher har utvecklat sina egna metoder och modeller, medan de fortfarande kallar dem NLP. Detta innebär att kvaliteten på de olika utbildningarna kan variera kraftigt. Ett gemensamt mått är i alla fall grundutbildningen NLP Practitioner, även om längden på denna utbildning kan variera från en några dagar lång intensivkurs till en hel termins studier.

I Sverige finns flera företag som erbjuder NLP-utbildningar, som framförallt riktar in sig på andra företag och deras medarbetare och anställda. En av de första som erbjöd denna typ av utbildning var NLP-Institutet som grundades i början av 90-talet. Grundaren, Bo George Sjöberg, har en bakgrund inom universitetsvärlden som lärare i psykologi, pedagogik och argumentationsteknik.

En annan aktör som erbjuder utbildningar i NLP är NLP for life. De erbjuder både grundutbildningen till NLP Practitioner och en utbildning till NLP Master.Utbildning 1

Ett större utbud finns hos Nordic Institute, som kallar NLP för en ”livsstilsform”. Deras specialisering är NLP-utbildning i kombination med mental träning, vilket de menar ger ett effektivare resultat. Förutom certifieringar till NLP Practiotioner och Master erbjuder de också utbildning till NLP Trainer.

Ytterligare ett företag med NLP-utbildningar som sin verksamhet är NLP professionals. Även de utbildar till NLP Practitioner, och har förutom det olika kurser inriktade på exempelvis proffs (det vill säga personer i ledarposition, till exempel chefer), medarbetare, och de som arbetar med barn i skolan.

Om du tror att NLP kan vara något för dig kan du ta kontakt med någon av dessa aktörer.

elastik