Männen som grundade NLP

Mycket har skrivits om NLP som rörelse och de många och långa tvisterna som följt i kölvattnet av starten. Mindre har däremot skrivits om rörelsens två grundare: Richard Bandler och John Grinder. Vi vet att de påbörjade projektet som affärspartners och kollegor för att sedan bli väldigt osams och stämma varandra ett otal gånger. Resultatet blev en lång domstolsprocess som skadade varumärket för NLP. Historien om Bandler och Grinder uppvisar i många avseenden upp samma karaktärsdrag som rörelsen i stort. Den är karismatisk och full av detaljer som kan vara intressant även för en läsare utan någon större inblick i NLP.

 

John Grinder föddes 1940 i USA, där han under sin ungdom och studietid höll till i San Fransisco. Han visade snabbt att han hade en häpnadsväckande akademisk potential, och med en kandidat- respektive masterexamen verkade vägen öppen för en karriär inom akademin. Han valde dock att först tjänstgöra några år i armén samt i underrättelsetjänsten, vilket gjorde att hans doktorsavhandling fick vänta i några. Det var den tillfälligheten som gjorde att han sedermera skulle komma i kontakt med sin framtida medgrundare av NLP. Grinder undervisade i lingvistik på University of California och han hade god kontakt med de yngre studenterna som var ambitiösa.Männen som grundade NLP 1

 

En av de allra mest drivna vid den här tidpunkten var Richard Bandler. Han var tio år yngre än Grinder och hans entusiasm var drivkraften som idéerna behövde. När han tog kontakt med Grinder dröjde det inte länge innan de utvecklade konceptet NLP, som numera tillhör en av de mest inflytelserika rörelserna inom psykologisk lingvistik i världen. NLP har inte varit utan kritiker, men de allra flesta har åtminstone erkänt det stora inflytande som den har haft på världens forskare och akademiker. Bandler och Grinder skulle dock bli oense om vem som faktiskt hade gjort mest för att förtjäna uppmärksamheten, vilket ledde till den omskrivna rättsprocessen.

 

Grundarnas avsikt var att NLP skulle komma att hjälpa människor på en rad olika sätt, och med tanke på att antalet användare fortsätter att öka verkar de ha uppnått det målet. Andra föredrar att använda mer traditionella typer av utbildningar för att uppnå en högre kompetens. Ett exempel är att gå en projektledarutbildning.

elastik