Human Potential Movement

Många menar att NLP är en fortsättning på och en naturlig förlängning av rörelsen som blivit känd som Human Potential Movement, och som tog fart på 1960-talet. Vad gick då den rörelsen egentligen ut på? Inom Human Potential Movement menade man att alla människor har extraordinär potential som ligger i dvala inom oss, mer eller mindre outnyttjad. Rörelsen bildades kring konceptet att man kan utveckla och ”låsa upp” den potentialen, och på det sättet uppleva fantastisk livskvalitet, ett liv fyllt av lycka, glädje och kreativitet. Som ett resultat av det började många av de människorna som låste upp denna dolda potential hjälpa andra att låsa upp sin egen. På det här sättet trodde följarna av rörelsen att man skulle kunna åstadkomma en positiv förändring för samhället i stort.

Rörelsen har sina rötter i 60-talets hippiekultur och i rörelserna mot etablissemanget, liksom i humanistisk psykologi. Human Potential Movement ska dock inte förväxlas med humanistisk psykologi, eftersom de är två olika koncept. De som först började använda termen Human Potential Movement var människor som var involverade i behandlingar som idag i allmänhet anses vara psykedeliska experiment. Rörelsen baserar också sina idéer på Abraham Maslows behovshierarki, som i uppåtstigande ordning bygger på grundläggande behov som mat och kläder, trygghet, kärlek och gemenskap, uppskattning och, högst upp i hierarkin, självförverkligande. Detta självförverkligande är det som Human Potential Movement fokuserar på. Även om det inte finns några verkliga följare av Human Potential Movement idag, strävar vi alla fortfarande efter vårt självförverkligande. Detta kan man dock göra med andra metoder än de som användes inom Human Potential Movement. En form av självförverkligande är till exempel att arbeta med det man själv vill, och känna sig trygg i den rollen. För att vara trygg i sin arbetsroll kan man behöva till exempel fortbildning för att bredda sin kompetens. Om du till exempel är ny som chef på en arbetsplats, och känner att du kan behöva stöd i din nya roll som chef, kan Advantum Kompetens utbildning för nya chefer bidra till ditt självförverkligande.

Human Potential Movement utvecklades till en verklig rörelse av George Leonard och Michael Murphy. Leonard var en journalist som gjorde efterforskningar i ämnet mänsklig potential i mitten av 60-talet, och under sina efterforskningar träffade han Murphy, som drev utbildningsprogram för vuxna inom samma ämne. De blev nära vänner, och lade gemensamt fram idén att det borde finnas en rörelse för mänsklig potential.

elastik