Conference Training Planning Learning Coaching Business Concept

Conference Training Planning Learning Coaching Business Concept

NLP används framgångsrikt inom coaching, personlig utveckling, ledarskap, prestationspsykologi, presentationsteknik, undervisning m.fl. områden. Neuro-Lingvistisk Programmering, är en beteende-psykologisk modell för att lära sig andra människors sätt att använda hjärnan och språket. Genom verktyg anpassade för NLP kan personer påverka, förstå och utveckla sig själva och andra genom kommunikation. Forskning om NLP har ännu främst bestått av undersökningar om effekten inom det psykoterapeutiska området av NLP-metoder. Även annan forskning och ny kunskap om hur vår hjärna fungerar hjälper fram forskningen inom NLP och ger en bättre förståelse för hur och varför NLP verkligen fungerar.

Nå fram med ditt budskap med NLP

Med hjälp av NLP kan du nå fram med ditt budskap i en föreläsning, en marknadsföringskampanj eller genom annan kommunikation. NLP bygger på att först studera hur andra personer gör för att nå framgång genom sin kommunikation. Detta kan du genomföra genom att ställa frågor om dessa personers prestationer samt frågor om hur de tänker både före och efter sina prestationer. Utifrån denna kartläggning växer en rad framgångsfaktorer fram och dessa faktorer kan du använda för att utarbeta ett verktyg som du kan använda dig av och därigenom förbättra din prestation. Genom denna process Så når du fram med ditt budskap med hjälp av NLP.

Brain_latino

elastik