NLP

Conference Training Planning Learning Coaching Business ConceptNLP

Forskning om NLP

NLP används framgångsrikt inom coaching, personlig utveckling, ledarskap, prestationspsykologi, presentationsteknik, undervisning m.fl. områden. Neuro-Lingvistisk Programmering, är en beteende-psykologisk modell för att lära sig andra människors […]

Läs mer
Bra böcker om NLPNLP

Bra böcker om NLP

Har du någonsin hört talas om NLP? Inte? NLP är förkortningen av ““neurolingvistisk programmering“, och är en sorts modell eller koncept som skapades av amerikanska […]

Läs mer
Virginia SatirNLP

Virginia Satir

Många av de metoder som har blivit grundläggande inom NLP kommer från den ursprungliga modellering som NLP:s grundare, Richard Bandler och John Grinder, gjorde av […]

Läs mer
Milton H. EricksonNLP

Milton H. Erickson

Milton Erickson var en amerikansk psykiatriker som specialiserade sig på hypnos. Han är framförallt känd för sin syn på det undermedvetna, som han ansåg var […]

Läs mer
Human Potential MovementNLP

Human Potential Movement

Många menar att NLP är en fortsättning på och en naturlig förlängning av rörelsen som blivit känd som Human Potential Movement, och som tog fart […]

Läs mer
Männen som grundade NLPNLP

Männen som grundade NLP

Mycket har skrivits om NLP som rörelse och de många och långa tvisterna som följt i kölvattnet av starten. Mindre har däremot skrivits om rörelsens […]

Läs mer
Utbildning inom NLPNLP

Utbildning inom NLP

NLP är ursprungligen ett sätt att modellera olika metoder för kommunikation och psykoterapi. Idag syftar man mest på själva metoderna, snarare än modellen, när man […]

Läs mer
Vad är NLP?NLP

Vad är NLP?

NLP står för neurolingvistisk programmering, och är en form av psykoterapi, psykologi och en modell för kommunikation som tar fasta på hur man kommunicerar med […]

Läs mer
Paul McKennaNLP

Paul McKenna

Med allt fler hälsoproblem idag som är relaterade till dåligt självförtroende, stress eller dåliga matvanor, har självhjälpsböcker blivit ett stort fenomen. En av Storbritanniens största […]

Läs mer
elastik